Prikaz podataka za "HOTEL GORSKE OČI"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/gorske-oci.png
Naziv preduzeća: HOTEL GORSKE OČI
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 2009
Direktor: Janko Dajković
Adresa: Ul. Božidara Žugića bb
Grad: Žabljak
Tel/Fax: +382 52 361 118, 361 119, 361 120
E-mail: hotelgorskeoci@t-com.me
www: http://www.hotelgorskeoci.me
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj