Prikaz podataka za "HOTEL AZIMUT"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/logo-Azimut.jpg
Naziv preduzeća: HOTEL AZIMUT
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 2002
Direktor: Daliborka Đurašević
Adresa: Šumet bb
Grad: Budva
Tel/Fax: +382 33 468 992, 468 993, 468 996
E-mail: info@hotel-azimut.com
www: http://www.hotel-azimut.com
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj