Prikaz podataka za "HOTEL ASTORIA"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/hotel-astoria.gif
Naziv preduzeća: HOTEL ASTORIA
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 2010
Direktor: Nikola Perović
Adresa: Stari grad 322, Trg od pošte
Grad: Kotor
Tel/Fax: +382 32 302 720, 302 721, +382 69 775 522
E-mail: kotor@astoriamontenegro.com
www: http://www.kotor.astoriamontenegro.com
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj