Prikaz podataka za "HIPOTEKARNA BANKA"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/hipotekarna.gif
Naziv preduzeća: HIPOTEKARNA BANKA
Djelatnost: Banka
Godina osnivanja: 1991
Direktor: Esad Zaimović
Adresa: Josipa Broza Tita 67
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 77 700 001, 700 071
E-mail: hipotekarna@hb.co.me
www: http://www.hipotekarnabanka.com
Opis proizvoda/usluge:

Bankarske usluge.

nazad štampaj