Prikaz podataka za "GRADNJA PROMET D.O.O."

Naziv preduzeća: GRADNJA PROMET D.O.O.
Djelatnost: Građevinska industrija
Godina osnivanja: 1989
Direktor: Nataša Kalezić
Adresa: Spuž bb
Grad: Danilovgrad
Tel/Fax: +382 20 881 345, 881 346, 881 932
E-mail: gradnjapromet@t-com.me
www: http://www.gradnjapromet.com
Opis proizvoda/usluge:

Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija stambeno poslovnih i ostalih objekata, izgradnja gradskih saobraćajnica i uređenje terena, proizvodnja i montaža PVC i AL bravarije

nazad štampaj