Prikaz podataka za "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/Gradjevinski-nadzor-i-laboratorijska-ispitivanja.jpg
Naziv preduzeća: GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D.
Djelatnost: Građevinska industrija
Godina osnivanja: 1991
Direktor: Rajko Vuksanović
Adresa: Zetskih vladara bb, p. fah 205
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 634 070, 634 080
E-mail: nadzorilab@t-com.me
www: http://www.gradjevinskinadzor.me
Opis proizvoda/usluge:

Izgradnja saobraćajnica, pista i sl.

nazad štampaj