Prikaz podataka za "FINANCE PLUS"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/attachment.jpg
Naziv preduzeća: FINANCE PLUS
Djelatnost: Usluge
Godina osnivanja: 1996
Direktor: Slađana Raičković
Adresa: Džordža Vašingtona 44
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 232 344
E-mail: office@financeplus.me
www: http://www.financeplus.me
Opis proizvoda/usluge:

Poslovne usluge – knjigovodstvene usluge, poreski konsalting, obračun zarada, pravne usluge, administrativne usluge, strategijski biznis konsalting, interna revizija, IT konsalting, podrška za EU projekte

nazad štampaj