Prikaz podataka za "FAF & CO D.O.O."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/faf-co.gif
Naziv preduzeća: FAF & CO D.O.O.
Djelatnost: Ostala Industrija
Godina osnivanja: 1995
Direktor: Servet Husić
Adresa: Solanski Put bb
Grad: Ulcinj
Tel/Fax: +382 30 407 010, 425 555, 407 011
E-mail: info@faf-co.com
www: http://www.faf-co.com
Opis proizvoda/usluge:

Proizvodnja madraca

nazad štampaj