Prikaz podataka za "DPC D.O.O."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/logo-dpc.jpg
Naziv preduzeća: DPC D.O.O.
Djelatnost: Usluge
Godina osnivanja: 2008
Direktor: Mirko Đurić
Adresa: Ul. Marka Radovića br. 16
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 210 925, 210 926
E-mail: dpc@t-com.me
www:
Opis proizvoda/usluge:

Ostalo štampanje

nazad štampaj