Prikaz podataka za "DEUS KOM D.O.O."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/deuskom.png
Naziv preduzeća: DEUS KOM D.O.O.
Djelatnost: Trgovina
Godina osnivanja: 1990
Direktor: Marko Perović
Adresa: Školska bb
Grad: Nikšić
Tel/Fax: +382 40 252 576, 252 587
E-mail: deuskom@t-com.me
www: http://www.deus-kom.co.me
Opis proizvoda/usluge:

Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

nazad štampaj