Prikaz podataka za "DESIGNBOX"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/design-box.jpg
Naziv preduzeća: DESIGNBOX
Djelatnost: Usluge
Godina osnivanja: 2009
Direktor: Jadranka Simonović
Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona 43
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 228 151, +382 67 254 356
E-mail: info@designbox.me
www: http://www.designbox.me
Opis proizvoda/usluge:

Marketing agencija (dizajn, štampa i izdavaštvo)

nazad štampaj