Prikaz podataka za "COGImar doo."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/COGI-LOGO.jpg
Naziv preduzeća: COGImar doo.
Djelatnost: Morska Akvakultura
Godina osnivanja: 2002
Direktor: Ilija Guskić
Adresa: Ljuta bb
Grad: Kotor
Tel/Fax: +382 32 333 617, 333 665
E-mail: office@cogimar.com
www: www.cogimar.com
Opis proizvoda/usluge:

Uzgoj ribe i školjki

nazad štampaj