Prikaz podataka za "ČELEBIĆ"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/Untitled.jpg
Naziv preduzeća: ČELEBIĆ
Djelatnost: Građevinska industrija
Godina osnivanja: 1991
Direktor: Tomislav Čelebić
Adresa: Kralja Nikole 27
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 444 400, 444 402
E-mail: office@celebic.com
www: http://www.celebic.com
Opis proizvoda/usluge:

Građevinarstvo, visoko i niskogradnja

nazad štampaj