Prikaz podataka za "HOTELSKA GRUPA BUDVANSKA RIVIJERA"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/hotelska-grupa-budvanska-rivijera.jpg
Naziv preduzeća: HOTELSKA GRUPA BUDVANSKA RIVIJERA
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 1991
Direktor: Vule Tomašević
Adresa: Trg Slobode 1
Grad: Budva
Tel/Fax: +382 33 402 456, 402 457, 402 459
E-mail: kabinet@budvanskarivijera.co.me
www: http://www.hgbudvanskarivijera.com
Opis proizvoda/usluge:

Hoteli i slican smještaj. Hoteli: Aleksandar, TN Slovenska plaža, Palas, Castellastva.

nazad štampaj