Prikaz podataka za "BEPPLER & JACOBSON MONTENEGRO D.O.O. BUDVA"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/beppler_jacobson.png
Naziv preduzeća: BEPPLER & JACOBSON MONTENEGRO D.O.O. BUDVA
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 2003
Direktor: Zoran Bećirović
Adresa: Mediteranska br.2, P.O.Box 44
Grad: Budva
Tel/Fax: +382 33 441 560, 441 567
E-mail: sekretarica@avalaresort.com
www: http://www.avalaresort.com, http://www.biancaresort.com
Opis proizvoda/usluge:

Ugostiteljstvo

nazad štampaj