Prikaz podataka za "BEĆOVIĆ MENAGMENT GROUP D.O.O."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/becovic.jpg
Naziv preduzeća: BEĆOVIĆ MENAGMENT GROUP D.O.O.
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 2005
Direktor: Isa Bećović
Adresa: Mujo Ulqinaku bb
Grad: Ulcinj
Tel/Fax: +382 30 403 124, 403 125
E-mail: sales@hotel-mediteran.com
www: http://www.hotel-mediteran.com
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj