Prikaz podataka za "BABIĆ COMPANY D.O.O."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/babic-company.gif
Naziv preduzeća: BABIĆ COMPANY D.O.O.
Djelatnost: Drvna industrija
Godina osnivanja: 2000
Direktor: Rešard Babić
Adresa: Barmahala bb
Grad: Rožaje
Tel/Fax: +382 51 272 404, 272 403, 274 799, +382 68 769 068
E-mail: rasobabic@hotmail.com
www:
Opis proizvoda/usluge:

Linija masivnog-stilskog namještaja

nazad štampaj