Prikaz podataka za "ATLAS BANKA A.D. PODGORICA"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/atlasmont.jpg
Naziv preduzeća: ATLAS BANKA A.D. PODGORICA
Djelatnost: Banka
Godina osnivanja: 2002
Direktor: Mihailo Banjević
Adresa: Vaka Djurovića bb
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 407 200, 665 451
E-mail: info@atlasbanka.com
www: http://www.atlasbanka.com
Opis proizvoda/usluge:

Ostalo monetrano posredovanje (bankarski poslovi)

nazad štampaj