Prikaz podataka za "ALBATROS"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/logo_albatros.png
Naziv preduzeća: ALBATROS
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 2000
Direktor: Džemal Bušatlić
Adresa: Ul. Steva Djakovića bb
Grad: Ulcinj
Tel/Fax: +382 30 423 263, 403 004
E-mail: hoteli-albatros@t-com.me
www: http://www.albatros-hotels.com
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj