Prikaz podataka za "AGROCENTAR D.O.O."

Naziv preduzeća: AGROCENTAR D.O.O.
Djelatnost: Trgovina
Godina osnivanja: 1994
Direktor: Radomir Stanković
Adresa: Vojislavljevića 39
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 642 114, 642 115
E-mail: agrocentar@t-com.me
www: http://www.agrocentar.me
Opis proizvoda/usluge:

Vještačka đubriva, sjemena, sadni materijal, preparati za zaštitu bilja, sitna mehanizacija i oprema za navodnjavanje

nazad štampaj