Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Regionalnim centrom za razvoj preduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Evrope-SEECEL i Unijom poslodavaca Crne Gore sprovodi on-line analizu potreba za obukom mikro i malih preduzeća, uključujući zanatlije i preduzetnike u Crnoj Gori, kao sastavni dio regionalne analize potreba za obukom u zemljama zapadnog Balkana i Turske.
Analiza se sprovodi u vidu Upitnika koji ima za cilj da prikupi sve relevantne informacije o potrebama preduzetnika za obukom kako bi se utvrdio nivo preduzetničkih znanja i vještina i stepen ulaganja u razvoj ljudskih resursa. Istraživanje se sprovodi u 8 zemalja – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. Projekat je finansijski podržan od strane EU.
Svrha ovog istraživanja se ogleda u utvrđivanju nivoa postojećih znanja i vještina preduzetnika, nivou usklađenosti postojećih obuka sa njihovim potrebama, pristupima finansijskim programima podrške i sl, a rezultati istraživanja trebali bi da doprinesu ukupnom socio – ekonomskom razvoju Crne Gore kroz razvoj ljudskih resursa i da imaju direktne implikacije na oblasti obrazovanja, zapošljavanja i razvoja malih i srednjih preduzeća, kao i boljoj regionalnoj povezanosti između 8 zemalja, učesnica regionalnog istraživanja.

Istraživanje se sprovodi do 01.oktobra 2014.god, a rezultati ovogodišnjeg istraživanja će biti publikovani 2015.godine od strane SECEEL-a.
U prilogu možete preuzeti Upitnik za popunjavanje i popunjen poslati na e-mejl adresu direkcija@nasme.me ili direktno isti on–line popuniti, link tna.secel.eu, uz odgovarajući kod koji Vam dodjeljuje Direkcija kao pristup popunjavanju istog.