getimageMinistarstvo nauke, u saradnji sa Evropskom komisijom, Generalnim direktoratom za istraživanje i inovacije, bilo je domaćin velike Regionalne konferencije povodom zvaničnog početka realizacije novog Okvirnog programa EU “Horizont 2020” za zemlje Zapadnog Balkana.

Konferenciju je otvorila prof. dr Sanja Vlahović, ministarka nauke u Vladi Crne Gore, a prezentaciju novog programa imao je Wolfgang Burtscher, zamjenik Generalnog direktora za istraživanje i inovacije EK.

Svim prisutnima iz Crne Gore i regiona predstavljene su sve tematske oblasti Horizonta 2020, sa posebnim fokusom na oblast “Društveni izazovi-bezbjednost hrane i održiva poljoprivreda”, uz opis mogućnosti koje se nude pod Marie Curie akcijama, kao i detaljna objašnjenja o načinu aplikacije za programe i projekte u okviru Horizonta.

Bila je ovo izvanredna prilika za sve prisutne naučnike i istraživače da se na licu mjesta upoznaju sa novim, pojednostavljenim procedurama koje se tiču prijavljivanja projekata i njihove selekcije pod novim Okvirnim programom, te da u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima EK dobiju sve potrebne informacije o budućim aktivnostima Komisije na planu nauke i istraživanja, ali i uspostave međusobne kontakte, koji im mogu obezbijediti osnov za buduće zajedničke nastupe u programima Evropske unije u oblasti nauke i istraživanja, imajući u vidu značaj regionalnog pristupa.

Konferenciji je prisustvovalo preko 200 eksperata, naučnika i istraživača Crne Gore i Regiona, predstavnici EU, stakeholder-i i veliki broj ambasadora EU i regiona