Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvuje na konferenciji koju organizuju Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore i Njemačka organizacija za tehničku saradnju-GTZ (Savjetodavna služba za energetsku efikasnost u Crnoj Gori), uz podršku Njemačkog Saveznog Ministarstva za Ekonomsku saradnju i razvoj, gdje će sa programskim partnerima KfW-njemačkom razvojnom bankom i CKB predstaviti zajednički projekat EE-RE Crna Gora.

Potreba za organizovanjem ove konferencije proistekla je iz opštih ciiljeva vezanih za uspostavljanje sigurnog i slobodnog tržišta za snabdijevanje svim oblicima energije i unaprijeđenje stanja životne sredine kroz energetsku efikasnost i upotrebu obnovljivih izvora energije. Permanentan rast potrošnje energije stimuliše razvoj politika i programa za unaprijeđenje energetske efikasnosti u zemljama regiona, kao i uspostavljanje bilateralne i multilaterarne saradnje na polju energetske stabilnosti i energetske efikasnosti.

Vlada Crne Gore je u skladu sa napomenutim usvojila Strategiju energetske efikasnosti kao i Akcioni plan za realizaciju Strategije energetske efikasnosti 2008-2012 godine. Resorno ministarstvo je nedavno proglasilo početak posebnog projekta „Godina energetske efikasnosti”, a sve u cilju povećanja energetske efikasnosti na nacionalnom i lokalnom nivou, uz očuvanje i unaprijeđenje prirodnog okruženja i uz pridržavanje direktiva Evropske Unije.

Kao poseban događaj na visokom nivou, konferencija će okupiti renomirane govornike iz oblasti međunarodne politike, ekonomije i energetike, poznate političare i ekonomiste iz regiona, ambasadore i predstavnike ambasada, rukovodeće osoblje iz ministarstava i agencija za energetsku efikasnost, predstavnike međunarodnih donatorskih organizacija, predstavnike privrede i drugih institucija i organizacija. Neki od ciljeva ove konferencije su promovisanje regionalne saradnje u oblasti energetske efikasnosti, razmjena znanja i iskustava kao i unaprijeđenje energetske budućnosti regiona.