Krajem septembra mjeseca u Ljubljani-Slovenija, je odrzana Regionalna konferencija za clanove Enterprise Europe Network – EEN (Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Slovenija). Na Konferenciji je ucestvovalo oko 70 ucesnika Enterprise Europe Network –a iz regiona, predstavnik Evropske komisije, gdin Istvan Nemet, kao i predstavnik Izvrsne Agencije za Konkurentnost i Inovacije – EACI, gdin Bernard Delcourt.

Odrzavanje Konferencije je imalo za cilj da clanovi EEN unaprijede svoj rad i da se obezbijede uslovi za uspostavljanje poslovne saradnje MSP iz regiona.
U sklopu Konferencije odrzana je i V Medjunarodna konferencija za transfer tehnologije, koja je imala za cilj da se ucesnicima, tj. clanovima EEN obezbijedi mogucnost za povezivanje sa slovenackim MSP i istrazivacima, kao i poboljsanje organizovanja B2EEN sastanka i koriscenja iskustva stranih eksperata iz tih oblasti.

Na Konferenciji, ucesnici su imali priliku da razgovaraju i o procedurama EEN i mogucnostima poboljsanja istih.
Konferencija je bila osmisljena tako da se kroz raznovrsne paralelne radionice ponudi svim ucesnicima prilika da razgovaraju o aktivnostima koje sprovode i njihovom unapredjenju, i diskutuju o buducim zajednickim inicijativama.