Strateški i razvojni projekti

BAS program – program pružanja savjetodavnih usluga

“BAS Program” – Program poslovnog konsaltinga je program kojim upravlja TAM Menadžment Grupa, u ime Evropske banke za obnovu i razvoj ( EBRD ) iz Londona. Cilj programa Bas program predstavlja podršku mikro, malim i srednjim preduzećima kroz pružanje poslovnih/savjetodavnih usluga sa …

  BCN (Business co-operation network) Mreža za poslovnu saradnju

  Projekat “Razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća u regionu Jugoistočne Evrope” podijeljen je u 3 podprojekta: ٠ BCN ( Business Co-operation network ) ٠ Program preduzetničke/menadžerske obuke i ٠ Twinning program za Regionalne / Lokalne biznis centre, koji podrazumijeva …

  Fond za dijasporu

  Projekat Fond za dijasporu podrazumijeva koncipiranje i izradu programa poslovne saradnje sa crnogorskom dijasporom, koji će se bazirati na obostranom ekonomskom interesu i stvaranju povoljnijih uslova za povratak iseljenika, privrednom razvoju Crne Gore kroz nove investicije, kao i uključivanju crnogorske …

  Interreg III A – Lo.De. projekat

  Formiranje lokalnih razvojnih tačaka u Jadranskim preko-graničnim oblastima Ovaj Projekat pripada ogranku A, koji je jedan od tri ogranka Inicijative Evropske UnijeINTERREG III.Ogranak A je fokusiran na preko-graničnu saradnju između susjednih regiona, i ima za cilj da razvije preko-granične socijalne i …