Strateški i razvojni projekti

Razvoj plasteničke proizvodnje

Ciljevi projekta ٠ Tehnološki unaprijediti plasteničku proizvodnju ٠ Uvećati kapacitete biljne proizvodnje u zatvorenom prostoru ٠ Utvrditi standarde u tehnologiji proizvodnje ٠ Organizovati nabavku repromaterijala, sjemena, djubriva i ostalih agro sredstava. ٠ Organizovati prodaju, marketing, zaštitu domaće proizvodnje. Dosadašnji rezultati …

Energetska efikasnost za MSP

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća krenula je sa realizacijom još jednog veoma značajnog projekta “Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u Crnoj Gori”. Program je namijenjen malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori. Započet je u saradnji sa …

    TAM program – preporod menadžmenta

    Implementacija “TAM Programa” u Crnoj Gori počela je 2002 g. , u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju i Evopskom bankom za obnovu i razvoj. Cilj programa Cilj programa je pružanje pomoći preduzećima u prestrukturiranju i osposobljavanju za poslovanje u otvorenoj tržišnoj ekonomiji i podrška …