Međunarodni projekti

BCN (Business co-operation network) Mreža za poslovnu saradnju

Projekat “Razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća u regionu Jugoistočne Evrope” podijeljen je u 3 podprojekta: ٠ BCN ( Business Co-operation network ) ٠ Program preduzetničke/menadžerske obuke i ٠ Twinning program za Regionalne / Lokalne biznis centre, koji podrazumijeva …

Interreg III A – Lo.De. projekat

Formiranje lokalnih razvojnih tačaka u Jadranskim preko-graničnim oblastima Ovaj Projekat pripada ogranku A, koji je jedan od tri ogranka Inicijative Evropske UnijeINTERREG III.Ogranak A je fokusiran na preko-graničnu saradnju između susjednih regiona, i ima za cilj da razvije preko-granične socijalne i …