Istraživački projekti

Biznis barijere

Poslovni ambijent u Crnoj Gori je značajno pobošljan tokom posljednjih nekoliko godina. Usvojeno je niz zakona koji su usaglašeni sa standardima EU, i koji su postavili dobar institucionalni okvir za podsticanje ulaganja i sprovođenje ekonomske politike u cjelini čiji okvir …

Konkurentska pozicija najznačajinijh proizvoda crnogorske ekonomije na domaćem tržištu

Projektnim zadatkom je kao cilj ovog podprojekta utvrđena potreba identifikacije konkurentske pozicije grupe za Direkciju interesantnih proizvoda na tržištu Crne Gore. Rezultati projekta treba da predstavljaju osnovu za razvoj politika i strategija podrške konkurentnosti, ali i za kasniju verifikaciju uspjeha …