Edukacija

Ciklus seminara sa GTZ-om iz oblasti mesne industrije

U sklopu projekta “Podizanje konkurentske sposobnosti domaćih preduzeća-sektor mesna industrija“, u periodu od novembra do marta 2004.godine, organizovano je više radionica i pojedinačnih savjetovanja sa inostranim ekspertima. Radionice su organizovane za 8 preduzeća, u kojima je učestvovalo 16 preduzetnika. Takođe je …

  Biološka poljoprivreda u Crnoj Gori

  Za preduzetnike iz oblasti proizvodnje zdrave hrane, na sjeveru Crne Gore, u februaru i martu 2004. godine, organizovane su dvije radionice. Cilj radionica je testiranje mogućnosti razvoja organske proizvodnje na malim farmama, koje se bave poljoprivredom na tradicionalan način sa …

   Razvoj klastera u Crnoj Gori

   U saradnji sa GTZ-om je 10. septembra 2004. godine organizovana jednodnevna radionica o razvoju klastera u Crnoj Gori, koja je bila namijenjena savjetnicima iz institucija koje se bave razvojom malih i srednjih preduzeća. Teme koje su obrađivane na radionici su: …

    Efikasno podsticanje regionalnog razvoja Crne Gore

    Regionalni centar za razvoj, sa uspješnim slovenačkim preduzećima i Gospodarskom zbornicom Slovenije i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore organizovali su 13.i 14. 09. 2004.godine na Žabljaku, susret predstavnika opština, privrednika i bankara u cilju podsticanja regionalnog …