Edukacija

CEFE

CEFE (Competency-based Economies through Formation of Enterprises) predstavlja skup instrumenata za obuku preduzetnika uz koji se koristi aktivan i dinamičan pristup u radu i metode iskustvenog učenja radi razvoja i poboljšanja preduzetničkih i ličnih sposobnosti. U saradnji sa GTZ-om u …

  Škola u prirodi

  Na inicijativu Lokalnog biznis centra Cetinje, a u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i nauke, Zavodom za školstvo, Ministarstvom turizma i Ministarstvom kulture, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je realizovala Pilot projekat pod nazivom “Škola u prirodi – Prijestonica …

  Promocija politike malih i srednjih preduzeća

  U okviru sporazuma koji je Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) potpisala sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća u cilju pružanja tehničke podrške razvoju malih i srednjih preduzeća Crne Gore, organizovan je i četrdesetodnevni seminar u Osaki (Japan), …

   Formiranje menadžerskih timova i motivacija zaposlenih

   U okviru BCN projekta Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa slovenačkim GEA Collegom u periodu od 13-15. oktobra 2004 godina organizovala je trodnevni seminar na temu »Formiranje menadžerskih timova i motivacija zaposlenih«. Cilj radionice je sticanje konceptualnih, …

    Preduzetničke inovacije

    Preduzetništvo i stvaralaštvo su dva procesa koja se dopunjuju i podstiču nove kocepte inovacijskog menadžmeta. Koliko je stvaralaštvo bitno za razvoj preduzetništva i koja je njegova uloga u tom procesu, bilo je prezentirano na dvodnevnom seminaru koji je Direkcija za …