Edukacija

Šansa mladim menadžerima

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore je realizovala projekat „Šansa mladim menadžerima“ . Cilj ovog projekta ogleda se u sticanju konceptualnih, administrativnih stručnih znanja i vještina koja su potencijalnim polaznicima neophodne …

  Treninzi za preduzetnike

  Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je u saradnji sa Academic Training Association organizuje treninge poslovnih vještina namijenjene preduzetnicima, predstavnicima ministarstava, Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Privrednih komora, kao i za studente završnih godina ekonomskih fakulteta iz …

   Razvoj privatnog sektora

   Cilj projekta je razvoj i podsticanje ekonomske saradnje između Vlade, privatnog sektora, Privredne komore i univerziteta u Srbiji i Crnoj Gori, BiH, Makedoniji i Kosovu. Zadatak učesnika u projektu je poboljšanje saradnje javnog i privatnog sektora zemalja u regionu, uvođenje evropskih …

    Preduzetničko učenje

    Jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava Crna Gora je potreba za postizanjem ekonomskog rasta kroz promovisanje konkurentne ekonomije, samozapošljavanja, inovacije i napretka. Kako bi postigla ovakvo okruženje, Crna Gora se obavezala na budući ekonomski i politički razvoj, kao …