U sklopu projekta „Twinning: Slovenija – Crna Gora“ koji realizuje Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, a nakon njihove prve posjete Crnoj Gori u drugoj polovini maja 2005. godine i izražene potrebe za uzvratnom posjetom i daljom saradnjom, između 6. i 10. juna predstavnici Regionalnog biznis centra Nikšić i Lokalnog biznis centra Cetinje boravili su u regiji Severne Primorske.
Projekat „Twinning: Slovenija – Crna Gora“ pokazao se veoma korisnim sa više aspekata: prenošenje dobrih praksi iz Slovenije u Crnu Goru,odnosno učenje na njihovim iskustvima,usvajanje najučinkovitijeg sistema rada biznis centara, upoznavanje sa privrednim subjektima regiona Severne Primorske i otvaranje mogućnosti saradnje sa Crnom Gorom. Ovo je posebno važno, stoga, što je u protekloj deceniji došlo do značajne stagnacije i sada je potrebno obnoviti stare i uspostaviti nove poslovne veze, odnosno privući slovenački kapital u Crnu Goru.