Implementacija “TAM Programa” u Crnoj Gori počela je 2002 g. , u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju i Evopskom bankom za obnovu i razvoj.

Cilj programa

Cilj programa je pružanje pomoći preduzećima u prestrukturiranju i osposobljavanju za poslovanje u otvorenoj tržišnoj ekonomiji i podrška naporima usmjerenim ka punojprivatizaciji.

Zadatak programa

Program obuhvata razvoj i poboljšanje upravljačkih vještina značajnih za upravljanje malim i srednjim preduzećima, uvođenje biznis planiranja, prestrukturiranje, poboljšanje proizvoda, redukovanje troškova poslovanja, razvoj lokalnog i izvoznog tržišta, poboljšanje konkurentske sposobnosti i porast mreže kontakata.

Program je uključio angažovanje inostranih konsultanata od strane TAM odjeljenja u okviru Evropske banke za obnovu i razvoj.

REALIZACIJA TAM PROGRAMA obuhvatila je:

» Identifikaciju glavnih problema i način njihovog rješavanja,
» Pripremu i implementaciju trogodišnjeg biznis plana,
» Analizu proizvoda i usluga,
» Analizu šansi preduzeća na domaćem i ino tržištu,
» Unaprijeđenje efikasnosti, konkurentnosti,
» Usvajanje i implementaciju programa prestrukturiranja
» Razvoj strategija za buduće poslovanje,
» Razvoj marketing strategija,
» Podršku prilikom procesa privatizacije,
» Traženje strateških i finansijskih investitora.

U prvoj fazi TAM programa u 2002/2003 obuhvačeno je 12 preduzeća, kao i novih 12 preduzeća u II fazi programa u periodu 2005/2006.g.