Proces strateškog upravljanja i strateškog razmišljanja je metod sistemskog upravljanja promjenama za utvrđivanje i usaglašavanje najvažnijih pitanja, čija će primjena uticati da se pomogne privredni rast, razvoj i širenje poslovnih aktivnosti.

U tom cilju Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Gea-Collegom iz Slovenije u periodu od 16 – 18. 02. 2005.godine organizovala je trodnevni seminar na temu» Strateški menadžment«.

Teme na seminaru:
• Analiza poslova i potencijala preduzeća
• Vizija i determinacija ciljeva preduzeća
• Proučavanje strateških mogućnosti
• Tržišno planiranje
• Planiranje odnosa (relacija) do potrošača
• Priprema strategija preduzeća
• Kontrola strategija
• Vrste promjena (prestrukturiranje, optimizacija poslovnih procesa, reorganizacija, optimizacija poslovnih djelatnosti)
• Područja promjena i planiranje promjena

Seminar je bio namijenjen potencijalnim i postojećim preduzetnicima, te institucijama i organizacijama koje na direktan ili indirektan način posluju sa malim i srednjim preduzećima.

Predavač je bio Tomaž Gašeprelin iz Slovenije, a na osnovu sprovedene ankete među polaznicima konstatovano je da je seminar ispunio njihova očekivanja.