Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore je realizovala projekat „Šansa mladim menadžerima“ .

Cilj ovog projekta ogleda se u sticanju konceptualnih, administrativnih stručnih znanja i vještina koja su potencijalnim polaznicima neophodne za efikasan i efektivan rad u preduzeću, zapravo cilj je osposobiti praktično mlade visokoškolce za potrebe poslodavca.

Obuka ima za cilj da u što kraćem vremenu nadomjesti nedostatke formalnog sistema obrazovanja menadžera i da pruži mladim kadrovima mogućnost da, kroz praktične primjere, simulacije stavrnih situacija i praktičan rad u preduzeću upoznaju i razviju svoje “soft skills” tj. sposobnosti iz domena socijalne interakcije (komunikacija, liderstvo, timski rad), ali i neke od ključnih “hard skills” kao što je upravljanje projektima i projektnim zadacima, analitičko donošenje odluka, upravljanje ljudskim resursima, marketing, organizacije i sl.

Izvođač obuke je »Adižes Montenegro«, koji je obezbijedio predavače, stručnjake iz oblasti: osnova menadžementa, projekt menadžmenta, marketinga i PR-a i poslovne komunikacije. Druga faza obuke, podrazumjeva praktični rad, u trajanju od dva do tri mjeseca. Za polaznike je obezbjeđeno da u tom periodu prođu sve nivoe same organizacije, kako bi se u potpunosti upoznali sa načinom funkcionisanja datog preduzeća, uz nadoknadu koju im obezbjeđuje Zavod i Direkcija.

Nakon uspješne realizacije u Podgorici, projekat „Šansa mladim menadžerima” se nastavlja na sjeveru Crne Gore, u okviru Vladinog programa pod sloganom „Posao za vas”.