(Regions of Southeastern Europe Together for Development)
Regije Jugistočne Evrope zajedno za razvoj

Projekat RESET D je iniciran od strane regija Basilicata, Campania i Lazio u skladu sa italijanskim zakonom 84/01 (vezano za učešće Italije u stabilizaciji, rekonstrukciji i razvoju zemalja na Balkanu). Cilj projekta je razvoj saradnje izmedju pomenutih regija i Srbije i Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine i Rumunije. Projektom se žele razviti mogućnosti za saradnju i partnerstvo izmedju pojedinih oblasti i lokalnih udruženja firmi kao i promovisati tj, podsticati mogućnosti za saradnju i partnersvo izmedju italijanskih firmi i firmi sa Balkana. U skladu sa ciljevima projekta izdiferencirane su dvije ciljne grupe:

- lokalne privredne komore kao i ostali subjekti i institucije koje imaju za cilj pomoć i podršku firmama iz oblasti predvidjenih projektom.
- firme i njihova lokalna udruženje iz oblasti predvidjenih projektom.

Aktivnosti koje su planirane za prvu ciljnu grupu su:

 Podrška lokalnim privrednim komorama kroz razvoj znanja i instrumenta iz oblasti marketinga, internacionalizacije, razvoja firmi i razvojnih politika za pojedine oblasti kroz edukaciju i know-how.
 Prenos znanja, nadležnosti, stručnosti i instrumenata za individualizaciju, unapredjenje i razvoj mogućnosti za partnerstvo firmi sa posebnim naglaskom na oblasti i lokalna udruženja firmi iz oblasti Lazio, Campania i Basilicata.
 Podsticati razvoj saradnje izmedju firmi i lokalnih udruzenja.

Aktivnosti za drugu ciljnu grupu su:

 Promocija projekta kod firmi iz oblasti koje su obuhvaćene projektom.
 Započeti program unapredjenja medjunarodne saradnje.
 Odrediti i predložiti portfolio mogućnosti firmi.
 Prenos znanja o procesima i instrumentima internacionalizacije
 Obezbijediti konsultantske usluge za izradu studije izvodljivosti i planova za firme.
 Pružiti tehničku pomoć i konsultantske usluge u fazi definisanja dogovora izmedju firmi