Cilj projekta je razvoj i podsticanje ekonomske saradnje između Vlade, privatnog sektora, Privredne komore i univerziteta u Srbiji i Crnoj Gori, BiH, Makedoniji i Kosovu. Zadatak učesnika u projektu je poboljšanje saradnje javnog i privatnog sektora zemalja u regionu, uvođenje evropskih ekonomskih standarda, poboljšanje kvaliteta istraživanja i edukacije preduzetnika.
Projekat obuhvata niz aktivnosti kao što su: stručno usavršavanje apsolvenata Ekonomskog fakulteta u regionu, takmičenje u izradi biznis planova i 6 intezivnih petodnevnih trening modula godišnje za početnike u biznisu i već postojeće preduzetnike.
Cilj ovih trening modula je povećanje praktičnih preduzetničkih vještina .

U aprilu mjesecu nastaviće se sa radionicama koje će biti održane u Podgorici i Prištini na teme: Agro marketing, Biznis plan, Pisanje EU projekata, Marketing, Strategijsko planiranje. Pravo učešće imaju svi potencijalni kao i već postojeći preduzetnici iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova. Sve bliže informacije možete pogledati na situhttp://www.academictraining.org/ ili kontaktirati Direkciju za razvoj malih i srednjih preduzeća.