U okviru sporazuma koji je Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) potpisala sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća u cilju pružanja tehničke podrške razvoju malih i srednjih preduzeća Crne Gore, organizovan je i četrdesetodnevni seminar u Osaki (Japan), na kojem je između ostalih učestvovao i predstavnik Crne Gore. Tema seminara je bila «Promocija politike malih i srednjih preduzeća». Seminar je bio namijenjen predstavnicima zemalja Centralnoistočne Evrope (Albanija, Bugarska, Kosovo, Moldavija, Makedonija, Rumunija, Srbija i Crna Gora i Ukrajina).
Cilj seminara je praktično razumijevanje japanske politike malih i srednjih preduzeća.

Seminar je bio baziran na 4 glavne cjeline i to:
» Podrška biznis inovacijama i početnicima u biznisu
» Jačanje menadžment baze
» Sprovođenje neophodnih mjera zaštite
» Finasiranje i porezi

Radi što boljeg razumijevanja politike razvoja MSP Japana, učesnici seminara su se upoznali sa mrežom institucionalne podrške malih i srednjih preduzeća. U tom cilju imali su priliku da posjete Japansku agenciju za mala i srednja preduzaća, koja je i nosilac politike razvoja MSP, Organizaciju za mala i srednja preduzeća i regionalne inovacije (SMRJ), Privrednu komoru, Inovativni biznis centar, Japansku finansijsku koropraciju za MSP (JASME), Organizaciju za transfer tehnologije, Nacionalnu finansijsku korporaciju (NFLC), kao i nekoliko privatnih kompanija u kojima smo mogli da se bolje upoznamo sa japanskom biznis filozofijom.
Dodatna predavanja o japanskom načinu života, kulturi i jeziku doprinijela komplentnoj slici japanske biznis filozofije.