Uvod

Projektom “ Povećanje konkurentske sposobnosti domaćih preduzeća” date su osnovne smjernice i definisane mjere kojima će se uticati na povećanje konkuretnosti domaćih proizvodjača kako na domaćem tržištu, tako i na podsticanje da plasiraju svoje proizvode i na drugim tržištima.
Saradnjom sa njemačkom konsultantskom organizacijom GTZ, obezbijedjena je tehnička pomoć i inostrani konsultanti koji su aktivno uključeni u realizaciju projekta.
S obzirom, da je projekat usmjeren na tri privredna sektora: poljoprivredu (mesna industrija, ljekovito bilje i šumski plodovi i organska proizvodnja), turizam i drvopreradu i da se odvija fazno, dostignuti nivoi implamentacije su različiti.

- Poljoprivreda
- Turizam
- Drvoprerada 

Cilj

Stvaranje uslova za povećanje konuretnosti domaćih proizvoda na crnogorskom i inostranom tržištu-obezbedjivanje uslova za proširenje tržišta(povećanje izvoza),bolje i efikasnije korišćenje domaćih resursa (prirodnih, proizvodnih i kadrovskih)

Zadaci

٠ Analiza postojećeg stanja i dijagnoza odabranih preduzeća
٠ Definisanje i implementiranje standarda (tehnoloških, geografskog prorijekla, pakovanja i dr.)
٠ Pripremanje posebnih stimulativnih mjera posebno iz domena poreske politike
٠ Podizanje nivoa biznis znanja – edukacija
٠ Promocija domaće proizvodnje i potencijala (projekat MADE IN MONTENEGRO)
٠ Obezbjeđenje posebne kreditne podrške, koja će se realizovati preko banaka (banke donose konačnu odluku o dodjeli kredita)