Uvod

Vlada Republike Crne Gore je krajem decembra 2005. god. usvojila Strategiju podsticanja izvoza koju je pripremilo Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije. Ovom strategijom Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je prepoznata kao nosilac implementacije mjera za podsticanje izvoza, definisanih ovim dokumentom.

U cilju realizacije zadataka predviđenih ovom Strategijom, i stvaranja uslova za podsticanje izvoza, u okviru Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća formiran je poseban Odsjek za podsticanje konkurentnosti i izvoza.

Shodno tome, osnovna uloga Direkcije je da realizuje mikro nivo aktivnosti predstavljen u Strategiji podsticanja izvoza, usmjeren na podršku preduzećima u svim fazama izvoznog posla. Aktivnosti će u osnovi biti bazirane na stručnoj pomoći u izradi programa poboljšanja kvaliteta izvoznog proizvoda, programa podsticanja konkurentnosti, pomoći pri izradi marketing planova i programa edukacije za izvozna preduzeća.

Kako bi se što uspješnije realizovali zadaci predviđeni Strategijom podsticanja izvoza, i u cilju uspješnijeg i kvalitetnijeg početka rada Odsjeka za podsticanje konkurentnosti i izvoza formiranog u okviru Direkcije, izradili smo dokument „Podsticanje konkurentnosti i izvoza – strateški i operativni plan“ u okviru koga su predložene mjere i aktivnosti u cilju promocije i podsticanja izvoza crnogorskih preduzeća.

Ovaj dokument je od velikog značaja za operativnost i efikasnost Odsjeka za podsticanje konkurentnosti i izvoza, a u sebi sadrži sljedeće elemente:

Trenutno stanje u Crnogorskoj privredi / tržištu/ sektorima / proizvodima / prikaz prirodnih i proizvodnih potencijala
Analizu izvozne situacije sektora malih i srednjih preduzeca
Prikaz spoljnotrgovinskog režima / harmonizacija sa principima STO i zahtjevima EU
Preporuke i prijedloge konkretnih akcija / mjera / instrumenata prihvaćenih od strane većine institucija/organizacija za promociju izvoza širom svijeta
Akcioni plan rada
Osnovni ciljevi postavljeni ovim dokumentom su: povećanje broja preduzeća izvoznika, obima njihove proizvodnje, diverzifikacija i povećanje kvaliteta izvoznih proizvoda, kao i institucionalna podrška crnogorskim izvoznicima da identifikuju odgovarajuća tržišta, pozicioniraju se i održe svoju poziciju na medjunarodnom tržištu.

Ovaj dokument je usvojen krajem septembra 2006 god. na sjednici Vlade Republike Crne.