Twinning

U sklopu projekta „Twinning: Slovenija – Crna Gora“ koji realizuje Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, a nakon njihove prve posjete Crnoj Gori u drugoj polovini maja 2005. godine i izražene potrebe za uzvratnom posjetom i daljom saradnjom, između 6. i 10. juna predstavnici Regionalnog biznis centra Nikšić i Lokalnog biznis centra Cetinje boravili su u regiji Severne Primorske.
Projekat „Twinning: Slovenija – Crna Gora“ pokazao se veoma korisnim sa više aspekata: prenošenje dobrih praksi iz Slovenije u Crnu Goru,odnosno učenje na njihovim iskustvima,usvajanje najučinkovitijeg sistema rada biznis centara, upoznavanje sa privrednim subjektima regiona Severne Primorske i otvaranje mogućnosti saradnje sa Crnom Gorom. Ovo je posebno važno, stoga, što je u protekloj deceniji došlo do značajne stagnacije i sada je potrebno obnoviti stare i uspostaviti nove poslovne veze, odnosno privući slovenački kapital u Crnu Goru.

Integrisani regionalni ruralni razvoj – promocija ruralnih regija inovativnim regionalnim menadžmentom

U periodu od 03. do 24.03.2005 godine u trening centru InWenta, Zschortau, SR Njemačka, pod pokroviteljstvom Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemacke, održan je seminar na temu “Integrisani regionalni ruralni razvoj – promocija ruralnih regija inovativnim regionalnim menadžmentom”. Na seminaru je učestvovao polaznik iz Regionalnog Biznis Centra Herceg Novi.
Obuka je obuhvatala i organizovano studijsko putovanje po regionu Ercgebirg, gdje je prezentovana Agencija za ekonomsku promociju regije (organizaciona struktura, vrsta usluge, podrska novim poslovnim idejama, investitorima i promotivne aktivnosti). Predstavljen je I rad biznis inkubatora, kao I dobri primjeri poslovnih inicijativa u ruralnim predjelima I reorganizacija regionalnog turistickog razvoja cijele regije.

U cilju regionalnog marketinga, predstavljena su dva aspekta ove discipline :
a. Unutrašnji marketing za podizanje svijesti stanovnistva I jačanja lokalne pripadnosti.
b. Spoljašnji marketing za isticanje kompetitivnih prednosti I privlačenja ljudi I investicija od strane preduzeća I organizacija.

Ciklus seminara sa GTZ-om iz oblasti mesne industrije

U sklopu projekta “Podizanje konkurentske sposobnosti domaćih preduzeća-sektor mesna industrija“, u periodu od novembra do marta 2004.godine, organizovano je više radionica i pojedinačnih savjetovanja sa inostranim ekspertima.
Radionice su organizovane za 8 preduzeća, u kojima je učestvovalo 16 preduzetnika. Takođe je organizovana i studijska posjeta njemačkim preduzećima i sajmu ishrane u Minhenu.
Predavač je bio g-din Karl Wiess (Njemačka).

Biološka poljoprivreda u Crnoj Gori

Za preduzetnike iz oblasti proizvodnje zdrave hrane, na sjeveru Crne Gore, u februaru i martu 2004. godine, organizovane su dvije radionice.
Cilj radionica je testiranje mogućnosti razvoja organske proizvodnje na malim farmama, koje se bave poljoprivredom na tradicionalan način sa oznakom BIO, kao i marketing i njihov dalji plasman na tržištu.

Teme na seminarima su :
• Biološka poljoprivreda
• Organska proizvodnja hrane
• Marketing aktivnosti (marketing organizacija proizvođača, izrada marketing plana, itd).

Predavači su bili dr Reto Ingold (Švajcarska), Simon Gill (Velika Britanija) i Richard Rozwadowski (Poljska).
Radionicama je prisustvovalo 60 preduzenika.

Razvoj klastera u Crnoj Gori

U saradnji sa GTZ-om je 10. septembra 2004. godine organizovana jednodnevna radionica o razvoju klastera u Crnoj Gori, koja je bila namijenjena savjetnicima iz institucija koje se bave razvojom malih i srednjih preduzeća.

Teme koje su obrađivane na radionici su:
• Definicija i vrste klastera
• Analiza i promocija klastera
• Teškoće u razvoju klastera

Predavač je bio gospodin Christian Schoen, koji je učesnicima prezentirao ulogu klastera. Radionici je prisustvovalo 20 polaznika.