Projektnim zadatkom je kao cilj ovog podprojekta utvrđena potreba identifikacije konkurentske pozicije grupe za Direkciju interesantnih proizvoda na tržištu Crne Gore. Rezultati projekta treba da predstavljaju osnovu za razvoj politika i strategija podrške konkurentnosti, ali i za kasniju verifikaciju uspjeha uloženih napora. Naime, u sklopu akcije „MADE IN MONTENEGRO“ identifikovan je jedan broj proizvoda firmi iz Crne Gore koji imaju konkurentski potencijal. Direkcija je zainteresovana da sagleda kakva je konkurentska pozicija tih proizvoda na domaćem tržištu.

Ovaj zadatak zahtjeva da se korišćenjem nekog od prihvatljivih modela analize konkurentske situacije u granama (Porterov model npr.) prezentira opšta slika po pojedinim industrijama koja bi pojasnila i konkurentske osnove pojedinih proizvoda. Nakon toga je angažovanjem terenskih istraživača za proizvode koji se realizuju kroz maloprodajne objekte u Crnoj Gori skenirana njihova pozicija u maloprodaji u odnosu na konkurente. Rezultati ovog projekta će biti dopunjeni istraživanjem javnog mnjenja u pogledu pozicioniranosti navedenih proizvoda u očima potrošača.