Investment Compact za jugoistočnu Evropu (Pakt jugoistočne Evrope o reformama, investicijama, integritetu i rastu) je vodeći program projektovan da poboljša investicionu klimu i ohrabri razvoj privatnog sektora u Jugoistočnoj Evropi.

Radeći pod Paktom stabilnosti za jugoistočnu Evropu (Radni sto II o Eknomskoj rekonstrukciji, razvoju i saradnji) i OECD-ovim Direktoratom za finansije i preduzeća, program ima svoju sopstvenu strukturu, uključujući Projektni tim i Godišnju ministarsku konferenciju.

Investment Compact podržava jugoistočnu Evropu kroz praktične alate za povećanje investicija, rasta i zapošljavanja i podržava integrativne procese Evropske Unije. Program se fokusira na 4 oblasti:

1. Evaluacija i nadgledanje napretka u investicionim reformama, uključujući konkretne studije slučaja poboljšanja;
2. Podrška primjeni investicionih reformi kroz obuku i ugledanje na druge zemlje;
3. Podrška u strukturiranju dijaloga između javnog i privatnog sektora kroz Regionalnu mrežu Savjeta stranih investitora i Regionalnu bijelu knjigu;
4. Politička podrška preko Godišnje ministarske konferencije koja se fokusira na specifične teme investicione reforme.