U okviru BCN projekta Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa slovenačkim GEA Collegom u periodu od 13-15. oktobra 2004 godina organizovala je trodnevni seminar na temu »Formiranje menadžerskih timova i motivacija zaposlenih«.

Cilj radionice je sticanje konceptualnih, administrativnih znanja i vještina koje su preduzenicima potrebne u cilju efikasnog i efektivnog funkcionisanja preduzeća..

Na ovoj radionici obrađene su sledeće teme:
• u okviru cjeline »Formiranje menadžerskih timova« - put preduzetnika do menadžera, profesionalizacija leadershipa, timski rad, uspješni stil vođenja, itd.
• u okviru cjeline »Motivisanje zaposlenih« - razvijanje preduzetničke kulture, motivisanje stvaralaštva i inovativnosti u preduzeću, izrada »studije slučaja«, itd.

Radionica je namijenjena potencijalnim i postojećim preduzetnicima, menadžerima i vlasnicima malih i srednjih preduzeća, te institucijama i organizacijama koje na direktan ili indirektan način posluju sa malim i srednjim preduzećima.
Predavač je bio dr Jordan Berginc, predavač na Visokoj školi za preduzetništvo u Piranu, Slovenija.
Na osnovu anketiranja učesnika seminara, konstatovano je da su im očekivanja od seminara u velikoj mjeri ispunjena i da će im informacije dobijene na seminaru biti od velike koristi.