Jedna od prioritetnih programskih aktivnosti Direkcije je i organizovanje institucionalne podrške razvoju malih i srednjih preduzeća na lokalnom i regionalnom nivou, tj. FORMIRANJE LOKALNIH / REGIONALNIH BIZNIS CENTARA.

Cilj projekta

Osnovni cilj projekta je podrška razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva kroz stvaranje institucionalne mreže na lokalnom i regionalnom nivou. Kao podcilj bi bio i ublažavanje regionalnih razlika kroz obezbjeđivanje adekvatne podrške razvoju malih i srednjih preduzeća na lokalnom i regionalnom nivou, kao i dobijanje neophodnih informacija za bolje definisanje vladine politike i strategije u ovoj oblasti. Ovim sistemom se definiše strateško opredjeljenje razvoja ovog segmenta privrede na nivou svake regije, koju opština pokriva. Dakle, neophodno je obezbijediti decentralizaciju razvoja.

Zadatak projekta

Osnovni zadatak projekta je osnivanje biznis centara koji će pružati sljedeće usluge:

a) Razvojno-analitičke

 • definisanje strategije razvoja na lokalnom-regionalnom nivou
 • izrada razvojnih projekata
 • izrada konkretnih projekata
 • razrada biznis ideja
 • istraživanja
 • utvrdjivanje prioriteta razvoja regije-opštine
 • analiza razvoja na lokalnom nivou
 • statističko praćenje
 • predlaganje mjera i aktivnosti

b) biznis

 • Kako započeti biznis
 • Kako naći izvore finansiranja
 • Izradu studija izvodljivosti (primjena ideja)
 • Izradu biznis planova
 • Obezbjeđivanje potrebne edukacije
 • Povezivanje sa konsalting agencijama
 • Evidencije biznis ideja
 • Analize tržišta
 • Kako istupati prema Vladi i ostvariti kontakt sa Vladom sa ciljem iznošenja problema i rješavanja problema
 • Kako prevazići probleme u poslovanju
 • Permanentna kontrola korišćenja kredita.