Cilj projekta

Osnovni cilj je formiranje biznis inkubatora kao “oruđa“ za unaprjeđivanje razvoja preduzetništva, koje omogućava razvoj novih preduzeća, otvaranje radnih mjesta i razvoj novih ideja i tehnologija.

Zadatak projekta

Da bi se uspješno realizovao projekat, potrebno je ispuniti određene prethodne aktivnosti, kao što su:

Analiza stanja – potrebno je ispitati zainteresovanost i potrebu preduzetnika i malih preduzeća za formiranjem inkubatora, kao i njihovu želju da budu uključeni u ovakvu vrste podrške;
Definisanje partnerstva u finansiranju formiranja inkubatora – da bi se obezbijedilo stabilno finansiranje biznis inkubatora, potrebno je definisati partnere u projektu njegovog formiranja, ko što finansira, kao i stepen nezavisnosti
menadžmenta inkubatora od finansijera.
Izbor lokacije objekta/prostora – veoma je važno odabrati pravo mjesto za lociranje inkubatora. Potrebno je da bude blizu komunalne infrastrukture, kao i potencijalnih klijenata.
Uspostavljanje menadžementa – uspostavljanje kvalitetnog menadžera/menadžment tima je presudno za »održivo« funkcionisanje inkubatora. Menadžer-menadžment tim mora biti nezavisan od bilo kakvih uticaja
koji nijesu poslovne prirode.
Izrada biznis plana funkcionisanja inkubatora – biznis planom je potrebno precizno definisati pravila rada inkubatora, usluge koje se nude, uslovi pod kojima se pristupa i napušta inkubator, itd.