U digitalnoj eri, kreiranje socijalnih i tehnoloških inovacija je od ogromnog značaja. Dunavski region ne zaostaje u odnosu na ostatak Evrope kada je riječ o idejama i inicijativama u okviru oblasti Istraživana Socijalnih i Tehnoloških Inovacija (engleski ReSTI). Ipak, specifične menadžerske vještine, neophodne za razvoj i implementaciju ReSTI projekata su na neadekvatnom nivou i moraju biti unaprijeđene u budućnosti.

Cilj ovog projekta jeste da ukloni nedostatke u znanju i vještinama vezanim za upravljanje projektima socijalnih i tehnoloških inovacija. Opšti cilj jeste kreiranje okruženja u kome zainteresovani stejkholderi mogu pronaći registre jednostavne za korišćenje, obrazovne module i savjete posebno skrojene sadržine vezane za upravljanje ReSTI projektima. Konačan rezultat projekta treba da bude uspostavljanje inovativnog obrazovnog sistema usmjerenog ka povećanu primjenljivosti i kvaliteta ReSTI projekata.

U cilju postizanja glavnih zadataka projekta, 12 partnera iz 9 zemalja kreiralo je konzorcijum, predvođen Centrom za Socijalne Inovacije – ZSI iz Austrije. Pored Austrije, tu su partneri iz Madjarske, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovačke i Bugarske. Crnogorski partner je Ministarstvo ekonomije – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Projektne aktivnosti su organizovane na takav način da ekspertiza, iskustvo i kontakti partnera u oblasti ReSTI projekata igraju ključnu ulogu. Svaki set aktivnosti fokusira se na različit strateški aspekt i predvođen je najiskusnijim partnerom u toj oblasti. Projektne aktivnosti obuhvataju izgradnju mreža, identifikovanje nedostataka i mogućnosti, razvoj preporuka i politika, kreiranje nacionalnih i regionalnih akcionih planova i strategija, razvoj smjernica, obrazovnih programa i sistema učenja, sve zajedno usmjerenih ka podršci ReSTI projekata u dunavskom regionu.

Ključni setovi projektnih aktivnosti su sljedeći:

  • Kreiranje i implementacija obrazovnih modula
  • Uspostavljanje i implementacija centra za podršku (engleski helpdesk)
  • Kreiranje regionalnih akcionih planova i strategija
  • Povećanje angažovanja mladih diplomaca kao menadžera ReSTI projekata

Glavni rezultat treba da bude izgradnja održivog obrazovnog sistema, tj. on-line obrazovnih modula posvećenih širenju izuzetnosti u upravljanju, vođenju i administriranju ReSTI projekata. Obrazovni moduli će pružiti studentima materijale i alate u logičnom, sekvencijalnom slijedu neophodne za razvoj određenih znanja i vještina (tekstove, fajlove, linkove ka internet stranicama, teme za diskusiju, testove i kvizove, kao i finalno testiranje).

Projekat je primarno orijentisan ka mladim ReSTI projektnim menadžerima, kao i administratorima u javnim i privatnim organizacijama vezanih za ReSTI projekte, unutar dunavskog regiona. Dodatno, dostupno znanje u okviru partnerskih institucija u pogledu upravljanja ReSTI projektima biće podijeljeno sa organizacijama civilnog društva i malim preduzećima, kao i sa mladim diplomcima koji prvi put apliciraju za međunarodne i multikulturne projekte.

Razvoj obrazovnih modula, akcionih planova i strategija, kao i centra za podršku treba da donese dobrobit široj društvenoj zajednici unutar dunavskog regiona. Stoga se u stejkholdere projekta mogu ubrojati još i obrazovni i centri za razvoj vještina, kao i visokoobrazovne institucije koje će imati benefite od kreiranih obrazovnih modula. Javne vlasti, ostali donosioci odluka, kao i nevladin sektor mogu smatrati veoma važnim izgradnju regionalnih akcionih planova i strategija, kako bi uspješno usmjeravali odluke od javnog značaja u ovoj oblasti. Održivost ovog projekta je zagarantovana budući da razvijeni obrazovni moduli treba da budu inkorporirani u postojeće programe nakon završetka projekta, u julu 2019. godine.

“Izuzetnost u istraživanju i projektnom upravljanju socijalnim i tehnološkim inovacijama” (engleski Excellence-in-ReSTI) se implementira u sklopu Interreg Danube Transnational Programa uz finansijsku podršku Evropske Unije, ERDF-a i IPA fondova.

Veb-sajt projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/excellence-in-resti