Evropska povelja za mala preduzeća predstavlja sredstvo putem kojeg zemlje Zapadnog Balkana i Moldavija ostvaruju blisku međusobnu saradnju , kao i saradnju sa Evropskom komisijom sa ciljem ostvarivanja punog potencijala naših malih i srednjih preduzeća.

Sprovođenjem principa sadržanih u Povelji, zemlje Zapadnog Balkana i Moldavije blisko sarađuju u reorganizaciji okruženja za mala preduzeća uz pomoć mjera kao što su: otklanjanje pravnih i administrativnih barijera, poboljšanje pristupa finansijama omogućavanje jeftinijeg i bržeg procesa osnivanja preduzeća , pružanje podrške biznisu i usluge obučavanja , jačanje inovacionih i tehnoloških kapaciteta i omogućavanje efikasnijeg zastupanja gledišta i prioriteta sektora malih preduzeća.