Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća krenula je sa realizacijom još jednog veoma značajnog projekta “Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u Crnoj Gori”. Program je namijenjen malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori. Započet je u saradnji sa njemačkom Vladom preko Njemačke razvojne banke KfW i ukupan fond za njegovu realizaciju je iznosio 3 miliona eura, od čega je 2,5 miliona eura predvidjeno za kreditnu podršku preduzećima, a 500 hiljada Eura za tehničku pomoć. Fondom rukovodi njemačka banka za razvoj KFW, a obezbijedjene su i konsultantske usluge MACS GmbH. Krajem 2008. godine fond je uvećan na 15 miliona Eura, iz kojeg će se odobravati sredstva u okviru programa EE-RE Crna Gora.

Realizacija “Energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori” treba da omogući malim i srednjim preduzećima, da u relativnom kratkom roku, identifikuju neefikasnu i ekološki štetnu upotrebu resursa, preduzmu mjere za poboljšanje energetske efikasnosti i počnu koristiti alternativne obnovljive izvore energije. Na taj način, kroz smanjenje troškova poslovanja, povećava se i konkurentnost preduzeća i njihovih proizvoda, a samim tim i povećanje profitabilnosti.

Projektom je obuhvaćen širok spektar mjera za povećanje energetske efikasnosti kao što su nabavka nove opreme, uvodjenje novih sistema grijanja, izolacija, zamjena prozora i vrata, sijalica, kao i druge mjere koje za rezultat imaju manju potrošnju energije kao i korišćenje obnovljivih izvora energije. Pri tome se koristi više kriterijuma za ocjenu opravdanosti pojedinačnih projekata (smanjenje troškova energije za 20%, smanjenje emisije štetnih gasova itd.). Upravo u cilju približavanja značaja ovog projekta preduzećima i same koristi koju mogu dobiti, aktivnosti Direkcije će u narednom periodu biti usmjerene na promociju energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije.
Uloga Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao institucije koja implementira Program osim informisanja preduzeća o mogućnostima koje za njih pruža ovaj projekat, je i pomoć u izradi investicione dokumentacije, uključujući izradu tehničke dokumentacije i biznis plana projekta, kao i preliminarnu selekciju dostavljenih projekata, promocija projekta, koordinacija i pružanje svih ostalih usluga radi njegove uspješne realizacije.
Do kraja 2008. godine je realizovano 13 projekata vrijednosti od oko 3 miliona Eura.