CEFE (Competency-based Economies through Formation of Enterprises) predstavlja skup instrumenata za obuku preduzetnika uz koji se koristi aktivan i dinamičan pristup u radu i metode iskustvenog učenja radi razvoja i poboljšanja preduzetničkih i ličnih sposobnosti.

U saradnji sa GTZ-om u okviru CEFE ciklusa Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala je 3 modula u periodu od marta do maja 2004.godine.
U radionicama je učestvovalo 120 preduzetnika. Za 12 lokalnih eksperata takođe su organizovana tri specijalna programa obuke.
Na kraju radionica je bila prezentacija zajedničkih i individualnih biznis planova pred predstavnikom banke.
Predavač je bio gospodin Eberhard Barenz, International CEFE Trainer, a učestvovala su i dva ko-trenera iz Makedonije: Makedonka Dimitrov i Zoran Vitanov.

Drugi seminar u ciklusu CEFE kursa održan je u periodu od februara do marta 2005.godine u okviru koga je obučeno 15 domaćih trenera, koji su nastavili obuku 60 početnika u biznisu.
Sadržaj seminara: izrada biznis plana, swot analiza, istraživanje tržišta, analiza rizika, organizacija proizvodnje, inženjering vrijednosti, karegorija troškova, finansijski pokazatelji, analiza biznisa, bilans uspjeha i upoređivanje finansijskih izvještaja.

U organizaciji Biznis centra Podgorica takođe je organizovan novi ciklus CEFE kursa u periodu od 23.maja do 30 juna 2005. godine. Kandidati su pored stečenog znanja iz oblasti marketinga i menadžmenta bili obučeni za izradu biznis plana, koji su i prezentirali predstavnicima banaka. Za 3 najbolja biznis plana planirano je da se obezbijedi kreditna podrška.
Polaznici su ohrabreni, jer su naučili da privatni biznis pruža široke mogućnosti za iskazivanje pojedinca. Više od 90% učesnika ocijenili su kurs kao izuzetno koristan.